பதாகை

தயாரிப்புகள்

  • PVC பிசின் SG5 K மதிப்பு 66-68 பாலிவினைல் குளோரைடு

    PVC பிசின் SG5 K மதிப்பு 66-68 பாலிவினைல் குளோரைடு

    சிறப்பியல்புகள்

    PVC பிளாஸ்டிக் "பாலிவினைல் குளோரைடு பிளாஸ்டிக்", இது வெள்ளை தூள், முக்கியமாக வினைல் குளோரைடு மோனோமரின் பாலிமரைசேஷன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் தயாரிப்பு, மேலும் பொருட்களின் வெப்ப எதிர்ப்பு, கடினத்தன்மை மற்றும் நீர்த்துப்போகும் தன்மையை அதிகரிக்க மற்ற கூறுகளை சேர்க்கிறது, இது பொதுவான தெர்மோபிளாஸ்டிக் ஆகும். தயாரிப்பு நிறம் மங்கலானது, எதிர்ப்பு அரிப்பு, வலுவான மற்றும் நீடித்தது, இது தீ எதிர்ப்பு (சுடர் தடுப்பு மதிப்பு ≥40), அதிக இரசாயன எதிர்ப்பு (சல்பூரிக் அமிலத்தின் செறிவு 90%, நைட்ரிக் அமிலத்தின் செறிவு 60% மற்றும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட்டின் செறிவு 20%), சிறந்த இயந்திர வலிமை மற்றும் நல்லது. ஆனால் ஒளி எதிர்ப்பு மற்றும் வெப்ப எதிர்ப்பானது சிறிதளவு மோசமாக உள்ளது (மென்மையாக்கும் புள்ளி 80℃, வெப்பநிலை 130℃க்கு மேல் இருந்தால், நிறம் மாறி HCI வெளியே வரும்), எனவே நாம் ஒளி எதிர்ப்பு மற்றும் வெப்ப எதிர்ப்பை மேம்படுத்த நிலைப்படுத்தியை சேர்க்க வேண்டும்.